دبی جهان یا مجمع الجزایر جهان دبی

۰۲۱-۷۵۳۴۷

دبی جهان یا مجمع الجزایر جهان دبی امارات متحده عربی

The World Dubai
Responsive image
حدود 5/2 کیلومتر دورتر از ساحل مجمع الجزایر مصنوعی به شکل جهان ساخته شده است. این 300 جزیره کوچک و خاص برای سرمایه گذاران منحصر به فرد ساخته شده است.

با آی‌آرتریپ آسان و ارزان سفر کنید

آی آر تریپ ارائه کننده خدمات گردشگری یکی از مقاصد شما برای انتخاب های سفر مناسب

۰۲۱-۷۵۳۴۷