مسجد ایاصوفیه استانبول

۰۲۱-۷۵۳۴۷

مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

Hagia Sophia
Responsive image
نکته جالب در مورد مسجد ایاصوفیه تاج گذاری گنبد اعظم آن و تبدیل کلیسا به مسجد و سپس تبدیل آن به موزه است که یک معجزه ی معماری در زمان خود به شمار میرفت، اگرچه این ساخت و سازها به روش آزمون و خطا انجام میگرفت و دوبار موجب فروپاشی آن شد.

با آی‌آرتریپ آسان و ارزان سفر کنید

آی آر تریپ ارائه کننده خدمات گردشگری یکی از مقاصد شما برای انتخاب های سفر مناسب

۰۲۱-۷۵۳۴۷